Betyr å se det som er skjult for det blotte øyet. Det er mange måter å jobbe som klarsynt.
Jeg bruker ingen hjelpemidler og ser indre bilder, som regel symbolske bilder. Enkle, symbolske bilder har ofte en stor
og sann historie å fortelle.
Jeg har utviklet min egen måte å jobbe på, bl.a. bruker jeg lyd for å løse opp blokkeringer og for å få tak i informasjon.
Uavhengig av teknikken en klarsynt person bruker for å få tak i informasjon, vil tolkningen være preget av personligheten
og bevisstheten til den klarsynte.

READING
Er betegnelsen hvor en clairvoyant person leser informasjon i klientens energifelt. Readingen kan igangsette nye tanker og
en ny forståelse av din aktuelle situasjon. Det å bli sett på sjelsplan kan ha en sterk og forløsende effekt.
Tilbakemeldingen jeg får av mine klienter går ofte ut på at de føler en forandring i perioden etter readingen.
Noen får lettere tilgang til sin egen kraft og føler at de kan leve mer i takt med seg selv.
Som klarsynt veileder har jeg ikke bare kontakt med den bevisste delen av den som blir sett. Det kan være en ny og uvant
opplevelse når de indre skjulte rom i deg får en stemme.
Jeg opplever ofte at den som blir sett får en del bekreftelser på ting som er bevisst eller delvis bevisst.
Denne bekreftelsen er ofte nødvendig for å komme seg videre.

FOKUS
Hvis vi forandrer fokus – vil verden forandre seg. Men det krever mot å skifte fokus. Vi er vant til å gå i flokk og det kan være
skremmende å føle seg forskjellig fra alle de andre.
Det er nyttig å øve seg på fokusering. Det krever bevissthet, tålmodighet og en del disiplin å ikke la seg avlede eller sabotere.
Mye av mitt arbeid som klarsynt går nettopp ut på å kunne være så fokusert som mulig og samtidig slappe av.
Dette er utgangspunktet for en god reading. Det er et bra ståsted når det handler om å lese energier, hente informasjon, formidle dette på
en forståelig måte mens jeg er tilstede hele tiden.
Av og til får jeg spørsmål om jeg er sliten etter en time. Som regel ikke. Samtidig svarer jeg da at jeg er meget bevisst på å ta vare på meg.
Det betyr blant annet at jeg ikke tar for mye jobb på meg slik at jeg kan holde en bra kvalitet på timen.


MITT FOKUS ER ALLTID SELVUTVIKLING
Jeg er opptatt av å formidle informasjon med utgangspunkt i nåtid. Du skaper din fremtid her og nå. Når du har kontakt og aksept for det som er,
vil du skape gode vekstvilkår for det som kommer.
Formålet med mitt arbeid er å støtte deg i din utvikling. 
Du har ansvaret for ditt liv. Jeg kan ikke velge for deg men gi deg inspirasjon på din søken.