PERSONLIG KONSULTASJON - CLAIRVOYANT READING - SJEL TIL SJEL KOMMUNIKASJON

Når du møter opp til et personlig møte, vil jeg helst ikke vite noe om deg i forkant.
Jeg foretrekker å starte med "blanke ark" og jobber gjerne helt uforstyrret den første delen av timen. Jeg bruker ikke hjelpemidler.
Når jeg er ferdig med denne første delen, åpner jeg opp for spørsmål. Du kan gjerne komme med konkrete spørsmål om en sak eller person.
Når det gjelder personer, trenger jeg vanligvis bare fornavn, ikke fødselsdato.
Jeg har en medfødt evne til fort å komme i kontakt med områder som oppleves vanskelig, men også få kontakt med potensialet som
ligger der. Se på sammenhenger, mønstre, hvorfor vedkommende havnet i den aktuelle situasjonen og oppdage muligheter for forandring.
Det kommer symbolske bilder til meg. Disse "oversetter" jeg slik at du få kontakt / mer bevissthet om situasjonen du befinner deg i.

LYD
Jeg bruker også stemmen/ lyd under en time. Lyden leder meg til områder der det ligger informasjon. På samme tid kan lyd løsne på
blokkeringer.
Når jeg går dypere for å se på sammenhenger og mønstre, kan det komme opp informasjon om tidligere liv, barndommen i dette livet
eller andre situasjoner som har betydning for deg i nåtid.
Tråden blir trukket i mange tidsrom og dimensjoner men den vil alltid komme tilbake til deg her og nå.
Jeg har kontakt med dine hjelpere og samarbeider/ kommuniserer med dem. De står klare for å heale både deg og situasjoner, mens
jeg holder energien og ser på deg. 
Som regel starter jeg timen med å gi deg muligheten til å kvitte deg med gamle energier slik at du selv kan ta del i healing prosessen.
Du får lydopptak av timen, dette har jeg god erfaring med bl.a. fordi du ikke kan huske alt etter en time.
Det kan komme mye informasjon på en gang og vanligvis trenger du tid å fordøye dette - høre på det senere med en annen bevissthet.
Mitt fokus er selvutvikling og bevisstgjøring.

PÅ TELEFON
Jeg jobber på teletorg med faste åpningstider ma./ tirs./ onsdag kl.19.30 -21.30 på 829 95 902. 
Bortsett fra det kan du også bestille telefontime (30 min) etter avtale (90 70 53 59). Under en telefontime går jeg som regel ikke så dyp

som i et personlig møte. Da begynner du å snakke om det som er viktig for deg og jeg kobler meg på underveis.