Beate Wagemann Keita
klarsynt livsveileder og billedkunstner 

Jeg ser helheten i mennesket og bruker mitt klarsyn målrettet og løsningsorientert.
Taushetsplikt er en selvfølge.

Om min bakgrunn
Født i Tyskland i 53 og flyttet til Norge i 77. Min bakgrunn er allsidig.
Jeg har vært innom flere yrker bl.a. som sølvsmed og økologisk jordbruk.
Hele livet har jeg vært veldig følsom men først som voksen var jeg klar til å ta mine indre bilder
på alvor og ikke avfeie dem som "fantasi".
I 1998 tok jeg en toårig utdannelse på Holistisk Akademi i Oslo med clairvoyant reading og healing.
Jeg fikk øvd meg på verktøy til å kunne takle å jobbe med mennesker og samtidig ta vare på meg selv.
Siden da har mange års praksis gitt meg trygghet og styrke til å finne min egen måte å jobbe på.

Personlig konsultasjon
Når du kommer til en personlig konsultasjon vil jeg helst ikke vite noe om deg på forhånd.
Jeg ser på sammenhenger, mønstre og muligheter for forandring. 

Indre bilder kommer som symboler og jeg har lært meg å tolke dem med enkle ord.
Foruten å snakke under en time bruker jeg også stemmen/ lyd for å løsne på blokkeringer.
I den siste delen av timen svarer jeg på dine spørsmål.Du får lydopptak av timen.

På telefon
Under en telefonsamtale går jeg ikke så dyp.
Den foregår som regel på teletorg eller at du bestiller en halvtime på vanlig telefon.

Da svarer jeg på spørsmål og jobber med fjernhealing mens jeg lytter og snakker med deg.

Hvor kan jeg treffes ?
Mitt hjemmekontor er i Holmestrand. Dessuten har jeg kontor i Drammen for personlig konsultasjon.

På telefon kan du forhåndsbestille tid for samtale (30 min) eller du kan møte meg til faste tider på 
829 95 902 (ma.-ons. 19.30 - 21.30) 
se også info under timebestilling 

         nr.3 day 2 awareness

Vi kan skape en ny virkelighet for oss selv og for andre fordi lyd forandrer hjernens tilstand. Fra det øyeblikket du hører lyden er det mindre
enn 1/6000 del av et sekund at lyden når fram til hver eneste celle i kroppen. Det er en sammenheng mellom lyd, biologi og sensitivitet.
Lyd aktiviserer høyre del av hjernen, d v s. intuisjon, følelser, sensitiv oppfatning. Lyd virker umiddelbart. Kroppen pulserer alltid.
 
LYD ER KROPPENS URSPRÅK
Lyd når gjennom nervene fra øret direkte til følelsesområdet i hjernen uten å bli evaluert på forhånd.
Den virker umiddelbart. Også i områder som kanskje er tabu og ikke tilgjengelig for bevisstheten har lyd en virkning. Mennesket lever i
et felt av viten, selv om vi ikke får informasjon gjennom bevisst tankegang.
 
Å jobbe med lyd på en sensitiv måte viser at den kan berøre hvor ingenting annet kan nå fram.
Lyden finner veien direkte inn i områder som kan være traumatisert og separert/ splittet. Den virker helt uberørt av dømming og evaluering.
Om vi synes det høres fint ut eller ei. Lyden berører og den føles alltid rett og sann.
 
STEMMEN
Lyden kom til meg for mange år siden. Jeg var i en vanskelig situasjon og stemmen ble forløst på et kurs gjennom såkalte tilfeldigheter.
Når jeg fikk hjelp til å ta spranget, presset lyden seg gjennom alle lag av frykt og smerte. Den satt så langt inne at det føltes som om jeg
skulle besvime når jeg var i den dype pusten.Indre bilder strømmet på. Jeg så meg selv stå på en klippe og jeg måtte velge om jeg ville
hoppe.. 
I det øyeblikket stemmen kom gjennom pusten som et veldig skrik, så jeg meg selv i ørnekropp med store vinger. Ørnen fløy fra klippen
inn i himmelen, hvert skrik ble til et langt spor på himmelen. Jeg mistet kontakt med den såkalte virkeligheten og kroppen fortalte meg
historien til mange kvinner som aldri har kunnet slippe stemmen fri.
Denne dagen forandret min virkelighet. Jeg forsto at jeg hadde funnet en vei til min egen kraft og at jeg kunne forløse deler av min
historie gjennom stemmen.
Etter hvert fikk jeg flere henvendelser om lydhealing og veien ble til av seg selv.
 
LYD OG KLARSYN - SOUNDREADING
Etter noen år som klarsynt veileder forsto jeg at det var mulig for meg å kombinere lydhealing med klarsyn.
I tidligere år hadde jeg brukt stemmen til å helbrede meg selv i en livskrise. Denne erfaringen har blant annet ført til at jeg føler meg
fullstendig trygg når jeg bruker stemmen. Blant annet bruker jeg stemmen under kurs når jeg leder meditasjoner og opplever hvor
effektiv denne metoden er når et rom av tilstedeværelse og fokus blir åpnet.
Lyden er alltid skreddersydd i forhold til gruppen og situasjonen.
 
Jeg har også erfart at det er forholdsvis lett for meg å lese informasjon i stemmen til folk. Da spiller det ingen rolle hva som blir sagt.
Lyden av stemmen er for meg det samme som kroppsspråk. Når stemmen forløses i kurssammenheng er det alltid spennende å lese
historien bak stemmen. Hvis det er ønsket, formidler jeg denne historien til vedkommende.
Slik kan den brukes til en ny forståelse og bevissthet.
 
Stemmen har vært min følgesvenn gjennom mange år. Når jeg bruker stemmen under en konsultasjon leder den oppmerksomheten
til bilder og derifra går jeg lenger innover. Stemmebruk er en teknikk jeg benytter for å løse opp blokkeringer.
Jeg tar alltid opp timen, bl.a. fordi det er umulig å huske alt som blir sagt. Ofte får jeg tilbakemeldinger om at lyden kjennes på kroppen
hver gang klienten hører på opptaket, og at informasjonen som kommer fram under timen blir forstått på en ny måte når vedkommende
hører på opptak av timen senere.

Skriv inn din e-post adresse for å melde deg på nyhetsbrevet

         
                nr.3 day 2 awareness
     
     Du kan lese om meg i magasinet 
                 MEDIUM nr.1/2022
                  Mediumprofil:
       Beate Keitas indre og ytre reise
          iStock 000000981376XSmall

            Mine åpningstider
      på teletorg    829 95 902
                             21 05 87 92
     ma.- ons. kl.19.30 - 21.30
 
          30 min.samtale etter avtale
                mer info under timebestilling

        Ta godt vare på deg selv!

  memory web     

Presentasjon av meg som kunstner
 Min kreative base er i 
Aabysgate 16 A
 Drammen
            Stikk gjerne innom for en prat:-)           

   
 www.atelierbeatekeita.no
            fb Atelier Beate Keita

      nr.8 day 3 freedom

                                           

      

"Gode rådgivere er sjelden vare.
Beates kombinasjon av billedlig 
og analytisk språk gir næring
til både hode og sjel.
Hun er varm, innsiktsfull
og humoristisk.
Et besøk hos Beate gir
klarhet og dermed mot 
til å handle.
"

Fridtjof

Hele teksten kan du lese under referanser smile