klarsyn header

mine artikler

 mine dikt

Diktene kommer om natten

Ord er en viktig del av min jobb. Å kommunisere bilder via ord og det å skape en større forståelse
og bevissthet.
I perioder kommer ord og bilder om natten. Ordene kommer sammen med bilder. Det er lettere å
huske ordene ved hjelp av bildene. Setninger kommer som korte dikt.
Ofte står jeg opp og skriver i halvsøvne. Når jeg leser gjennom diktene senere blir jeg overrasket,
glad og takknemlig for ordene som kommer om natten.
De er kommet til meg for å deles med andre....

 

 

SITAT BEATE hvis du ikke vetweb large

 

 

 

Dikt stille gronn 26.5.15 Beate W.Keita Kopi

 

 

ikke vei dine ord - dikt Beate W.Keita14 mai 2014

 


Oppholdstillatelse:
Du som bor
i mitt hjerte
kan komme og gå
som du vil.

24.4.13
 
 
Ekte smil,
en del
av evighetsspiralen.
Lyset trenger
gjennom skyene.
Treffer deg
midt i brystet.
Nye smil
sender signaler
rundt kloden
 
24.4.13
 
 
 
Når tårer av glede og sorg
forenes
skyller de bort
egenkomponert
Følelsesmusikk.
Inviterer til
en ny dans.
 
17.4.13
 
 
Perforert
i gammel tid.
Det drypper av hull i taket.
Lange skygger
lager et delikat mønster på gulvet.
Ikke prøv
å hoppe over noe.
Ha respekt for
Skyggenes dal.
Tålmodigheten fører deg inn 
i en ny tidsalder
der alt skjer
samtidig.
 
17.4.13

 
Forventningen
sprer seg
som ild i tørt gress.
Det lukter svidd
av tankene mine. 
 
9. april 2013

 
Fattige ord
blir rike
gjennom din
berøring.
Med bankende hjerte
tar jeg i mot.
 
4.april 2013

 
Maleverksted for voksne - intuitiv tegning og maling

Hva skal vi med fantasi og kreativitet?

Beate Keita 17.12.2012

«Fantasi er vel så viktig som kunnskaper.» sier Albert Einstein.
Barn utfolder seg naturlig når det legges tilrette for det.
Når voksne blir revet med i lek og kommer i kontakt med den
spontane delen i seg, oppleves det ofte som å komme hjem
til noe godt. Noe som har vært savnet i hverdagen.Den frie leken

I et forsøk i England fikk skolebarn muligheten til å leke fritt på en
kjedelig asfaltert skolegård i friminuttet.Det eneste som ble tilført
var enkle elementer som pappesker
og stoff i forskjellige farger.
Etter ganske kort tid hadde både gutter og jenter prøvd ut forskjellige
roller og kommuniserte bedre med hverandre gjennom fri lek.

Konklusjonen var at barna ble ganske fort tryggere på seg selv og
sin egenart og dermed mer fokusert og bedre i stand til å ta inn
kunnskap på skolen.
Noe av det samme skjer på kreative kurs der
voksne inviteres til å bruke sin kreativitet og prøve ut nye ting.

Den kreative verden

Vi er meget sammensatt i våre funskjoner. For å kunne forstå bedre
hvordan vi kan oppnå mer kontakt med kreativitet kommer vi ikke
utenom hovedsentralen: Hjernen. Vi har et venstreorientert samfunn
der HoHoflest mennesker er vant til å bruke venstre del av hjernen oftere
enn høyre side.
Å bruke logikk og fornuft er allmen akseptert og verdsatt.
Venstre hjernehalvdel følger blant annet med på hvor mye tid vi bruker
til hva og i våre dager blir tid sidestillt med penger.


Kreative kurs

kan bil oppfattet som uvant og kanskje utfordrende når det plutselig er
fokus på høyre side av hjernen. I høyre hjernehalvdel ligger et ordløst
språk som ikke blir styrt av klokken.Her ligger
intuisjon, romfølelse,
visuelle bilder.
Alt dette er en del av mitt fokus når jeg holder kreative kurs.
For å stimulere hjernen bruker jeg sanseøvelser som oppvarming før
vi setter i gang med maling.


Glemmer tid og sted

Noe av det beste jeg vet som kursleder er å følge med en voksen som
finner tilbake til sin kreativitet på tross av kritiske tanker og usikkerhet.
Når tid og sted glemmes åpner det seg en hel verden med fantastiske
muligheter. Denne verden skapes der og da.
Lykkefølelsen som følger med på denne reisen vil farge tiden etterpå,
legge seg som et godt minne i hverdagen. Og den vil rope på flere
opplevelser av samme sort. På denne måten blir vi rikere.
For indre lykke kan ikke kjøpes – bare erfares.

  En million høysensitive personer i Norge?

    Beate Keita 2.4.2012

   I følge den amerikanske psykologen og forfatteren Elaine Aron,
   som har forsket
på høysensitivitet i mer enn 10 år, er 20 % av alle
   mennesker høysensitive.
Karaktertrekket er ifølge Elaine Aron,
   genetisk betinget.
Overraskende nok er det like mange som er
   overfølsomme blant jenter og gutter.
  
70 % av de høysensitive er innadvendte,30 % er utadvendte.
   Kilde: Aron, E. N., & Aron, A. (1997)

Grunnen til at jeg er blitt oppmerksom på dette fenomenet er at jeg oppdaget
min overfølsomhet i voksen alder. Det tok mange år før jeg begynte å bli mer
bevisst, og fant litteratur om dette.
Jeg jobber som klarsynt veileder, kursholder og kunstner. Mesteparten av de
som søker veiledning hos meg vil jeg betegne som veldig følsom.

Felles for mange HSP (høysensitive personer) er at de som regel prøver å
tilpasse seg samfunnet så godt de kan, uten helt å lykkes.
Når de fort blir overstimulert av sanseinntrykk som støy, lys,temperatur o.l.får
de som regel lite forståelse for sin følsomhet av flertallet i samfunnet, av
mennesker som blir akseptert som "normale".
Første skritt for å få det bedre som HSP er som regel å akseptere sin tilstand.
Videre er det viktig å finne ut hvordan denne begrensningen bevisstgjøres
og forbedres.
I boken "zartbesaitet" skriver Georg Parlow om ubalansen med å være for
mye innadvendt og utadvendt.


Hva er innadvendt?

Den som har oppmerksomheten rettet for mye innover, har opphøyet dette
til noe meget viktig. Å ha så lite stress som mulig, synes å være meget viktig
og mesteparten av egne behov blir tatt på alvor. Dette kan føre til konflikt
med andre mennesker, fordi den innover vendte prøver å tilpasse omverdenen
til sine behov. Generelt sett snakker vi om mennesker som lever et stille, litt
ensomt og tilbaketrukket liv.


Hva er utadvendt?

Den som er for mye utover er lite hensynsfull overfor seg selv. Utenfra er det
vanskelig å oppdage at dette menneske er høysensitiv. Ofte er dette personer
som er der mye for andre, som har store familier og sørger for at både familie
og venner har det bra, og ofte blir disse personer beundret.
De kan si: «det er ikke så farlig med meg» eller «jeg klarer det». Denne stilen
vil før eller siden føre til en dårlig helse og det som også er interessant, går
dette på bekostning av sjelefreden.
Hvis denne personen ikke får nok anerkjennelse eller det blir stillt spørsmål
for det som er gjort kan dette føre til en større krise.
Spesielt når denne personen er overstimulert og stresset, kan kritikk være
dråpen som gjør at alt flyter over. Stort sett er disse mennesker kompetente
og beskjedne,uten deres bidrag ville mye ikke fungere i denne verdenen.


Balansen

Å finne balansen er ikke enkelt. Kanskje det kan virke som om det bare er
ulemper knyttet til det å være høysensitiv.
En HSP har som regel en utrolig evne til å legge merke til detaljer og ofte
er disse personer kreativ og kan forstå mye på et dypt plan.De er rolig i en
krisesituasjon og kan vise naturlige lederegenskaper når det virkelig gjelder.
Mange jobber "i det stille", uten dem ville samfunnet ikke fungere.
Du finner også mange kunstnere blant dem og mennesker som gir enormt
mye gjennom sin evne til å lytte og forstå på et dypere plan.

Hvis du har lyst å finne ut om du tilhører denne gruppen, kan du teste deg
enkelt og greit på siden for foreningen for høysensitive:
http://www.hsperson.no/testdegselv.html