klarsyn header

Spørsmål og svar

Får jeg vite om noe skummelt?
Du får høre / oppleve det du er klar for. Informasjonen
vil komme i den formen som er mest egnet for
din forståelse, bevissthet og utvikling der og da.

Må jeg tro på tidligere liv når du ser noe i fortid?
Nei - det er helt uvesentlig så lenge du er åpen og
tilstede i kroppen din. Vanligvis ser jeg på mønstre
som har gjentatt seg mange ganger.
Det vil da dukke opp linker til ditt liv i dag. Du kan se
på det som en sortering og bevisstgjøring.

Får jeg healing under en time?
Ja du vil få healing under en time. Jeg bruker ikke
benk og hendene mine, men jobber sammen med
dine hjelpere og med lydhealing. Noen ganger blir
jeg veiledet til å lede en meditasjon under timen.
Denne er skreddersydd deg og dine behov. Som
regel kommer du i en dyp meditativ tilstand og
du kan lytte på opptak av timen senere for å få
samme healingeffekt.

Hva kan en time med klarsynt veiledning gi meg?Det er veldig individuelt. Ofte er det lurt å ikke ha
noen spesielle forventninger. Jeg vet aldri i forkant
hva en time bringer med seg eller hva som kommer
opp.
Det kommer også an på hva som er grunnen til at
du kommer til meg. Noen ganger vil du få mer klarhet
over din livssituasjon. Du kan få hjelp til å sortere
og få mer oversikt over forskjellige områder i livet. De mest vanlige tilbakemeldinger går ut på at klienten
føler seg sett og oppdager nye aspekter ved seg selv. Noen merker i etterkant tydelig forandring i sin livssituasjon og at det er lettere å ta nye valg.

Skal jeg ha noe med meg til timen?
Du trenger ikke ha med deg noe spesielt. Du får
opptak på CD og /eller  Mp3fil.
Det er ikke nødvendig eller ønskelig å skrive ned
noe under en time. Men du kan tenke på spørsmål.
De siste 15 min. er åpen for dine spørsmål. Hvis du
vil kan du skrive dem ned på forhånd.

Hvor ofte kan jeg komme til en personlig konsultasjon?
Jeg har ingen fast regel for det. Det kommer litt
an på hvordan du reagerer på konsultasjonen.
Det kan være greit for deg å fordøye det som er
jobbet med under konsultasjonen. Så kan du bare
ringe når du føler at det er på tide å bestille ny time.

Kan du rense hus og snakke med folk på den
andre siden ?
Jeg har ikke spesialisert meg på dette. Under en time
kan jeg få kontakt med personer som er døde og
av og til få korte beskjeder. Men som regel har jeg
mest kontakt med dine hjelpere, engler og andre lysvesener.

Finner du tapte gjenstander eller folk?
Dette er ikke noe jeg har jobbet med mye og jeg vil
alltid anbefale å oppsøke noen som har dette som sitt spesialfelt.

Kan jeg ringe deg på teletorg?
Ja det er mulig. Nummeret er 829 95 902 og jeg har åpningstid
ma., tirs. ons. mellom kl. 19.30 og 21.30.
Ha gjerne konkrete spørsmål klar når du ringer.
Hvis du spør generelt tar det unødvendig lang tid.
Jeg trenger ikke fødselsdato, bare fornavn.

Det er også mulig å bestille telefontid på
vanlig telefon.

Da trenger jeg ikke informasjon om deg på forhånd
og jeg jobber vanligvis en halvtime etter avtale.


iStock_000008475181XSmall