Får jeg vite om noe skummelt?
Du får høre / oppleve det du er 
klar for. Informasjonen vil komme 
i den formen som er mest egnet  for din forståelse, bevissthet og utvikling der og da.
Må jeg tro på tidligere liv 
når du ser noe i fortid?
Nei - det er helt uvesentlig så 
lenge du er åpen og tilstede i 
kroppen din. 
Vanligvis ser jeg på mønstre 
som har gjentatt seg mange 
ganger. 
Det vil da dukke opp linker til ditt 
liv i dag. Du kan se på det som en 
sortering og bevisstgjøring.

Får jeg healing under en time?
Ja du vil få healing under en time. 
Jeg bruker ikke benk og hendene 
mine, men jobber sammen med 
dine hjelpere og med lydhealing. 
Noen ganger blir jeg veiledet til 
å lede en meditasjon under timen.
Denne er skreddersydd deg og 
dine behov. Som regel kommer 
du i en dyp meditativ tilstand og 
du kan lytte på opptak av timen 
senere for å få samme healing
effekt.

Hva kan en time med klarsynt 
veiledning gi meg?
Det er veldig individuelt. 
Ofte er det lurt å ikke ha 
noen spesielle forventninger. 
Jeg vet aldri i forkant hva en 
time bringer med seg eller hva 
som kommer opp. 
Det kommer også an på hva 
som er grunnen til at du kommer 
til meg. Noen ganger vil du få mer 
klarhet over din livssituasjon. 
Du kan få hjelp til å sortere 
og få mer oversikt over forskjellige 
områder i livet. De mest vanlige 
tilbakemeldinger går ut på at 
klienten føler seg sett og oppdager 
nye aspekter ved seg selv. 
Noen merker i etterkant tydelig 
forandring i sin livssituasjon og 
at det er lettere å ta nye valg.

Skal jeg ha noe med meg til 
timen?
Du trenger ikke ha med deg noe 
spesielt. Du får opptak på lydfil.
Det er ikke nødvendig eller 
ønskelig at du skriver ned noe 
under en time. 
Men du kan tenke på spørsmål. 
Siste del av timen er åpen for 
dine spørsmål. 
Hvis du vil kan du skrive dem 
ned på forhånd.
Du kan spørre om hva og hvem 
som helst.
Gjelder det en person, trenger 
jeg ikke fødselsdato, kun fornavn.

Hvor ofte kan jeg komme til 
en personlig konsultasjon?
Jeg har ingen fast regel for det. 
Det kommer litt an på hvordan 
du reagerer på konsultasjonen. 
Det kan være greit for deg å 
fordøye det som er jobbet med 
under timen. Så kan du bare 
ringe når du føler at det er på 
tide å gjøre en ny avtale.

Kan du rense hus og snakke 
med folk på den andre siden?
Jeg har ikke spesialisert meg på 
dette. Under en time kan jeg få 
kontakt med personer som er 
døde og av og til få korte 
beskjeder. Men som regel har jeg 
mest kontakt med dine hjelpere, 
engler og andre lysvesener.

Finner du tapte gjenstander 
eller folk?
Dette er ikke noe jeg har jobbet 
med mye og jeg vil alltid anbefale 
å oppsøke noen som har dette 
som sitt spesialfelt.

Kan jeg ringe deg på teletorg?
Ja det er mulig. Nummeret er 
829 95 902  Åpent
ma. / tirs. / onsdag
kl. 19.30 - kl.21.30

Ha gjerne konkrete spørsmål klar 
når du ringer. 
Hvis du spør generelt tar 
det unødvendig lang tid. 
Jeg trenger ikke fødselsdato, 
bare fornavn.

Det er også mulig å bestille 
telefontid på vanlig telefon.

Da trenger jeg ikke informasjon om 
deg på forhånd og jeg jobber 
vanligvis en halvtime etter avtale.